Nền kinh tế là gì? Đặc điểm và thuật ngữ Economy bao gồm gì?

Nền kinh tế là gì? Thuật ngữ Economy được giải nghĩa thế nào? Cách mà nên kinh tế hoạt động ra sao? Có thể nhiều bạn đã gặp thuật ngữ chuyên ngành là “Nền kinh tế” được sử dụng phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên bạn chưa biết đặc điểm và thành phần của nên kinh tế thế nào? Vậy sau đây hãy để Epacket Việt Nam giới thiệu tới các bạn nhé!

Nền kinh tế là gì

Nền kinh tế là gì?

Nền kinh tế là một tập hợp các quá trình liên quan đến văn hóa, giá trị, giáo dục, phát triển công nghệ, lịch sử, tổ chức xã hội, cấu trúc chính trị, hệ thống luật pháp và tài nguyên thiên nhiên làm các yếu tố chính.

Những yếu tố này cung cấp bối cảnh, nội dung và thiết lập các điều kiện và thông số mà một nền kinh tế vận hành. Nói cách khác, lĩnh vực kinh tế là một lĩnh vực xã hội bao gồm các hoạt động và giao dịch của con người có liên quan với nhau mà không đứng riêng lẻ.

Nền kinh tế bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế của quốc gia hoặc khu vực đó, bao gồm sản xuất, thương mại, dịch vụ, tài chính và các hoạt động liên quan khác.

Nền kinh tế phản ánh sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế như lao động, vốn, nguồn lực và công nghệ để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc quản lý tài nguyên, phân phối thu nhập, đầu tư và tiêu dùng.

Nền kinh tế có thể được phân loại dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Cấu trúc kinh tế (ví dụ: nền kinh tế thị trường, nền kinh tế hỗn hợp, nền kinh tế chủ nghĩa xã hội)
 • Ngành kinh tế (ví dụ: nền kinh tế nông nghiệp, nền kinh tế công nghiệp, nền kinh tế dịch vụ)
 • Quy mô kinh tế (ví dụ: nền kinh tế địa phương, quốc gia, toàn cầu).

Nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống và phát triển của một quốc gia hoặc khu vực, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm, mức sống và phân phối tài nguyên.

Nền kinh tế là gì

Economy là gì?

Economy (/iˈkɒn.ə.mi/) là từ tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là Nền Kinh Tế

Phân biệt “economy”, “economics”, “economic”, “economical”

4 từ trên đều là thuật ngữ nói về kinh tế:

 • Economy (N): Nền kinh tế
 • Economics (N): Ngành kinh tế
 • Economic (adj): Thuộc về kinh tế
 • Economical (adj): Tiết kiệm

Nền kinh tế bao gồm những gì?

Nền kinh tế là một hệ thống phức tạp gồm sản xuất, phân phối và tiêu thụ trong một xã hội cụ thể. Nó bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tương tác với nhau để xác định cách sử dụng và phân phối tài nguyên.

Nó bao gồm bốn thành phần chính:

 • Hộ gia đình
 • Doanh nghiệp
 • Tổ chức chính phủ và khu vực quốc tê.

Mỗi thành phần đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động chung của nên kinh tế bằng cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng hoặc đầu tư. Có thể hiểu nền kinh tế là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Nền kinh tế là hệ thống sản xuất, tiêu thụ và phân phối hàng hóa và dịch vụ trong một xã hội hoặc khu vực. Nó bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như lao động, vốn, tài nguyên, công nghệ và thể chế, tất cả đều được kết nối với nhau.

Hiệu suất của nền kinh tế được đo lường bằng các chỉ số như tỷ lệ việc làm, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP,… Điều quan trọng là cách các thành phần khác nhau này tương tác để chúng ta có thể đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt.

Nền kinh tế là một hệ thống phức tạp bao gồm sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong một xã hội nhất định. Nó bao gồm các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, sản xuất, bán lẻ, tài chính và dịch vụ.

Nền kinh tế cũng bao gồm việc trao đổi tiền để lấy hàng hóa và dịch vụ giữa các cá nhân cũng như giữa các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về nền kinh tế thì điều quan trọng phải hiểu là các thành phần của nó như GDP (Tổng sản phẩm quốc nội), tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái,…

Tất cả các thành phần này cùng nhau xác định nền kinh tế đang hoạt động tốt như thế nào.

Nền kinh tế là gì

Đặc điểm của nền kinh tế

Nền kinh tế, hay economy là hệ thống tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất, tiêu dùng và phân phối của một quốc gia hoặc khu vực.

Đặc trưng của nền kinh tế có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống kinh tế của mỗi quốc gia

Dưới đây là một số đặc điểm chung thường được nhắc đến:

 • Cung cầu: Nền kinh tế dựa trên quy luật cung cầu, trong đó cung cầu của hàng hóa và dịch vụ tạo ra một hệ thống giá cả và quyết định sự phân phối của tài nguyên.
 • Sự phân chia lao động: Nền kinh tế liên quan đến việc sử dụng và phân phối lao động. Người lao động cung cấp lao động và nhận được tiền lương hoặc các phần thưởng khác như một phần của quá trình sản xuất.
 • Quyền sở hữu tư nhân: Nền kinh tế có thể dựa trên hệ thống sở hữu tư nhân, trong đó các tài sản và nguồn lực được sở hữu và điều hành bởi các cá nhân hoặc công ty tư nhân.
 • Quyền can thiệp của chính phủ: Chính phủ có thể can thiệp vào nền kinh tế thông qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế, quy định và các biện pháp kinh tế khác để thúc đẩy sự phát triển và kiểm soát nền kinh tế.
 • Tính toàn cầu: Trong thời đại hiện đại, nền kinh tế thường được liên kết và phụ thuộc vào nền kinh tế của các quốc gia khác thông qua thương mại quốc tế, đầu tư và các liên kết kinh tế khác.
 • Mức độ phát triển: Nền kinh tế có thể được phân loại thành nhiều mức độ phát triển, từ nền kinh tế phát triển cao đến nền kinh tế đang phát triển và nền kinh tế đang phát triển.
 • Sự đổi mới và công nghệ: Nền kinh tế thường phụ thuộc vào sự đổi mới và sự tiến bộ công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện năng suất lao động.
 • Phân chia kinh tế: Nền kinh tế có thể bị chia thành các ngành công nghiệp khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, và sự phân chia này có thể thay đổi theo thời gian và phát triển của một quốc gia.

Đây chỉ là một số đặc trưng chung của nền kinh tế và còn nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào mô hình kinh tế của từng quốc gia.

Nền kinh tế gồm những loại nào?

Nền kinh tế có thể được phân loại dựa trên một số tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số phân loại chính:

Dựa trên hệ thống sở hữu

 • Kinh tế tư bản: Nền kinh tế được dựa trên sở hữu tư nhân và hoạt động dựa trên các nguyên tắc thị trường. Các tài sản và nguồn lực được sở hữu và điều hành bởi các cá nhân và công ty tư nhân.
 • Kinh tế công nghiệp: Hệ thống này bao gồm sự sở hữu và điều hành của nhà nước trong các ngành công nghiệp chính. Chính phủ thường kiểm soát các ngành công nghiệp cơ bản và quyết định về việc đầu tư và phân phối tài nguyên.

Dựa trên mức độ phát triển

 • Kinh tế phát triển: Nền kinh tế có mức độ phát triển cao, có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển, công nghệ tiên tiến, và tỷ lệ tham gia lao động trong ngành công nghiệp cao.
 • Kinh tế đang phát triển: Nền kinh tế đang trải qua quá trình phát triển với tăng trưởng kinh tế và sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.
 • Kinh tế đang phát triển: Nền kinh tế ở giai đoạn khởi đầu của quá trình phát triển, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và có mức độ công nghiệp hóa thấp.

Dựa trên quy mô

 • Kinh tế quốc gia: Nền kinh tế của một quốc gia cụ thể.
 • Kinh tế khu vực: Nền kinh tế của một khu vực nhỏ hơn trong một quốc gia hoặc khu vực địa lý.
 • Kinh tế toàn cầu: Mối liên kết và phụ thuộc của nền kinh tế với các nền kinh tế khác trên thế giới thông qua thương mại quốc tế, đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

Dựa trên nguồn lực chủ yếu

Đây chỉ là một số phân loại chung của nền kinh tế.

 • Kinh tế nông nghiệp: Nền kinh tế tập trung chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi.
 • Kinh tế công nghiệp: Nền kinh tế tập trung vào hoạt động công nghiệp và sản xuất hàng hóa.
 • Kinh tế dịch vụ: Nền kinh tế tập trung vào hoạt động dịch vụ, bao gồm các ngành như du lịch, tài chính, giáo dục, y tế và vận tải.

Mỗi quốc gia có thể có sự kết hợp và đặc trưng riêng, và phân loại cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào các tiêu chí và ngữ cảnh sử dụng.

Những ai đóng góp vào nền kinh tế

Nền kinh tế bao gồm sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Dưới đây là một số đối tượng quan trọng tham gia vào nền kinh tế:

 • Hộ gia đình: Hộ gia đình đóng góp vào nền kinh tế thông qua lao động, tiêu dùng và tiết kiệm. Họ là những người lao động trong các ngành nghề khác nhau và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.
 • Công ty tư nhân: Các công ty tư nhân là các tổ chức kinh doanh được sở hữu bởi các cá nhân hoặc các nhóm cá nhân. Chúng tham gia vào nền kinh tế bằng cách sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp thuế.
 • Nhà nước: Chính phủ và các cơ quan nhà nước tham gia vào nền kinh tế thông qua chính sách quản lý, quy định và quyết định về tài nguyên. Họ cung cấp các dịch vụ công cộng, hỗ trợ phát triển kinh tế và tạo ra quy định và luật pháp để điều hành hoạt động kinh tế.
 • Ngân hàng và tổ chức tài chính: Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cung cấp các dịch vụ tài chính, cho vay, đầu tư và quản lý rủi ro. Họ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế bằng cách cung cấp vốn và dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp.
 • Công nhân và người lao động: Công nhân và người lao động đóng góp vào nền kinh tế thông qua lao động của họ trong các ngành nghề và doanh nghiệp. Họ sản xuất hàng hóa và dịch vụ, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế.
 • Khách hàng và người tiêu dùng: Khách hàng và người tiêu dùng là những người mua hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nhu cầu và kích thích hoạt động kinh tế thông qua tiêu dùng.
 • Các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư đầu tư vốn vào các doanh nghiệp và dự án kinh tế. Họ góp phần cung cấp vốn cho sự phát triển và mở rộng của các công ty và ngành kinh tế.
 • Quốc tế: Quan hệ kinh tế quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Sự giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư nước ngoài và các hợp tác kinh tế quốc tế góp phần tạo ra sự liên kết và tương tác giữa các nền kinh tế trên thế giới.

Đây chỉ là một số đối tượng tham gia chính trong nền kinh tế và có thể có thêm nhiều đối tượng khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và quy mô kinh tế của mỗi quốc gia.

Câu hỏi thường gặp

Một vài câu hỏi thường gặp về nền kinh tế là gì như:

Nền kinh tế suy thoái là gì?

Nền kinh tế suy thoái là tình trạng mà một nền kinh tế giảm sút hoặc thụ động trong một khoảng thời gian dài. Suy thoái kinh tế có thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, như sụp đổ của thị trường tài chính, suy giảm sản xuất, sụt giảm thu nhập và tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Nền kinh tế vĩ mô là gì?

Nền kinh tế vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Tiếng Anh: macroeconomics) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.

Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Nền kinh tế hoạt động như thế nào?

Nền kinh tế hoạt động xoay quanh toàn bộ các loại hàng hóa, dịch vụ. Đó là hoạt động sản xuất, tiêu thụ và thương mại hàng hóa, dịch vụ trong một khu vực.

Trên đây là một số thông tin về nền kinh tế là gì?Epacket Việt Nam muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về economy là gì và các thuật ngữ liên quan

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *