Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn soạn hợp đồng

Ký gửi hàng hóa hiện nay diễn ra tương đối phổ biến, khi thực hiện ký gửi, các bên phải tiến hành lập Hợp đồng ký gửi. Dưới đây là mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất và những lưu ý quan trọng khi ký hợp đồng do Epacket Việt Nam cung cấp mời các bạn tham khảo.

Ký gửi hàng hóa là gì

Ký gửi hàng hóa là gì?

Ký gửi hàng hóa là dịch vụ được nhiều người lựa chọn hiện nay, theo đó bên có tài sản sẽ chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông quan hợp đồng.

Như vậy, theo cách giải thích này cũng có thể hiểu hợp đồng ký gửi là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc bên ký gửi tạm thời chuyển quyền quản lý, định đoạt tài sản cho bên nhận ký gửi.

Dưới góc độ pháp lý, ký gửi hàng hóa mang bản chất của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa được ghi nhận tại Điều 155 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Các sản phẩm, hàng hóa thường được ký gửi là quần áo, giày dép, đồ thời trang… và tuyệt đối không được ký gửi là hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm,…

Thế nào là ký gửi hàng hóa?

Hiện nay, ký gửi hàng hoá là dịch vụ được rất nhiều người lựa chọn. Ký gửi là việc bên có tài sản sẽ chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua hợp đồng.

Do đó, cũng có thể hiểu rằng hợp đồng ký gửi là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc bên ký gửi tạm thời chuyển quyền quản lý, định đoạt tài sản cho bên nhận ký gửi.

Dưới góc độ pháp lý, ký gửi hàng hóa có bản chất của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa. Việc này được ghi nhận tại Điều 155 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

“Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa
Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.”
Các sản phẩm, hàng hóa thường được ký gửi là quần áo, giày dép, đồ thời trang…và tuyệt đối không được ký gửi là hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm,…

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa để làm gì?

Quá trình các chủ thể thực hiện việc ký gửi hàng hóa đó chính là việc bên có tài sản chuyển quyền quản lý và định đoạt tạm thời đối với tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua một bản hợp đồng cụ thể. Đó được gọi là hợp đồng ký gửi hàng hoá.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa được lập ra thì chủ thể là bên nhận bán hàng hoá ký gửi sẽ có quyền được bán hoặc là có quyền định đoạt khác đối với tài sản.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa là một căn cứ pháp lý quan trong đối với các bên. Trên thực tế, trong giai đoạn hiện nay, hợp đồng ký gửi hàng hóa được sử dụng rất nhiều và là một loại hợp đồng khá phổ biến.

Gửi hàng đi Mỹ cần chuẩn bị thủ tục gì?

Nội dung của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hợp đồng ký gửi hàng hóa có thể gồm các nội dung sau:

 • Đối tượng của hợp đồng
 • Số lượng, chất lượng hàng hóa
 • Giá ký gửi: giá ký gửi có thể thỏa thuận theo các hình thức khác nhau.
 • Hình thức giá ký gửi có thể là: (1) Bên ký gửi đưa ra mức giá ký gửi đồng thời cũng là giá bán hàng hóa. Bên nhận ký gửi phải bán đúng giá đó cho khách hàng của bên A và nhận hoa hồng., hoặc (2) Bên ký gửi đưa ra mức giá ký gửi là giá giao hàng. Bên nhận ký gửi có toàn quyền ấn định giá bán hàng hóa cho khách hàng của Bên A và hưởng chênh lệch giữa giá giao hàng và giá bán ra
 • Phương thức đặt và giao hàng;
 • Thù lao ký gửi: tương ứng với hai hình thức giá ký gửi cũng có hai hình thức của thủ lao ký gửi: (1) % trên giá bán, hoặc (2) Hưởng chênh lệch giá
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Quảng cáo, tiếp thị, trưng bày và khuyến mại;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

Chủ thể ký gửi hàng hóa là ai?

Hợp đồng ký gửi hàng hóa là hợp đồng dịch vụ, do đó các bên trong hợp đồng là chủ thể của giao dịch dân sự theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 và thỏa mãn các điều kiện:

 • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

Thêm vào đó, các bên ký hợp đồng ký gửi cần phái đáp ứng thêm những điều kiện được quy định tại Điều 156, Điều 157 Luật Thương mại 2005, cụ thể như sau:

 • Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.
 • Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.

Theo đó, bên nhận ủy thác phải là thương nhân, còn bên ủy thác có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân.

Lưu ý về hợp đồng ký gửi hàng hóa

Đối với nội dung, mục đích của hợp đồng ký gửi hàng hóa thì các chủ thể tuyệt đối không được vi phạm các điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội, các chủ thể sẽ không được ký gửi những mặt hàng mà pháp luật cấm thực hiện việc kinh doanh, sản xuất.

Đối với hình thức của hợp đồng ký gửi hàng hóa khi ký gửi với một bên là thương nhân thì mục đích ký gửi của các chủ thể chủ yếu sẽ nhằm để được hưởng lợi nhuận. Và, điều này sẽ cần phải được lập bằng văn bản và các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Đối tượng của hợp đồng ký gửi

Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được ký gửi mua bán. Trong đó, đối tượng của Hợp đồng ký gửi thông thường là hàng hóa sử dụng trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Cần đặc biệt lưu ý hàng hóa ký gửi không được là hàng cấm, vũ khí, phương tiện nguy hiểm…

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng ký gửi

Quyền và nghĩa vụ của bên ký gửi (bên ủy thác)

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Trả thù lao ủy thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi (bên nhận ủy thác)

 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Nhận thù lao ủy thác và các chi phí hợp lý khác.
 • Không chịu trách nhiệm về hàng hóa đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác.
 • Thực hiện mua bán hàng hóa theo thỏa thuận.
 • Thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Thực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác phù hợp với thỏa thuận.
 • Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

Phần mở đầu hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ bao gồm các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên biên bản là hợp đồng ký gửi hàng hóa; ngày tháng năm lập hợp đồng ký gửi hàng hóa; thông tin hai bên.

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa thì trong nội dung hợp đồng ký gửi hàng hóa khi thực hiện các chủ thể sẽ cần phải quan tâm đến những điểm sau:

 • Quy cách giao nhận hàng thì chủ thể là bên giao hàng sẽ có trách nhiệm cần phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng và sẽ cần phải thông báo trước cho chủ thể là chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng nếu trong trường hợp bên ký gửi hàng hóa không thể đưa trực tiếp hàng đến cửa hàng cho bên nhận ký gửi hàng hóa được.

Bên cạnh đó thì sau khi nhận hàng hóa ký gửi, cửa hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng tuy rằng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

 • Đối với phương thức thanh toán: Cửa hàng sẽ thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo đúng phương thức: bán hết hàng giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thực hiện việc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán.

Về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi:

Về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi thì sẽ yêu cầu bên ký gửi cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ký gửi.

Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ nhận thù lao từ bên ký gửi và các chi phí hợp lý khác.

Chủ thể là bên nhận ký gửi phảt thực hiện các chỉ dẫn của bên ký gửi phù hợp với nội dung thoả thuận trong hợp đồng.

Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên ký gửi.

Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ cần giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi hàng hóa.

Chủ thể là bên nhận ký gửi thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận giữa các chủ thể trong hợp đồng.

Chủ thể là bên nhận ký gửi có trách nhiệm thông báo cho bên ký gửi về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi.

Chủ thể là bên nhận ký gửi phải bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng ký gửi hàng hóa.

Chủ thể là bên nhận ký gửi thực hiện giao tiền, giao hàng ký gửi hàng hóa theo đúng thoả thuận.

 • Về chấm dứt hợp đồng thì các chủ thể sẽ cần phải chú ý nội dung về hợp đồng và không cho phép cửa hàng được thực hiện việc chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian cũng như địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng thì sẽ do chủ thể là bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu cần phải ghi chính xác cụ thể về mức tiền và các nội dung liên quan khác.

Phần cuối hợp đồng ký gửi hàng hóa thì đại diện chủ hàng và đại diện của hàng cần ký và ghi rõ vào biên bản.

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

(Số: ……………./HĐKGHH)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO HÀNG (BÊN A): ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG (BÊN B): ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên chủ hàng …………………. giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT         Tên hàng      Đơn vị tính    Số lượng    Đơn giá Chiết khấu Thành tiền      Ghi chú

Cộng

1.2. Bên B bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên A đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.

1.3. Bên B có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luân chuyển.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH GIAO NHẬN HÀNG

2.1. Bên A phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

2.2. Sau khi nhận hàng, bên B phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên A và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (1)

Bên B thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 4: HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

4.1. Bên B muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của bên A phải được sự đồng ý của bên A.

4.2. Bảng hiệu sẽ do bên A thiết kế theo đúng quy cách luật định.

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH, SỬA CHỮA HÀNG HÓA

5.1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

5.2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của bên A cho người của bên B.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng không cho phép bên B chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng … ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

7.2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                        Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)                           (Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

Hai bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận phương thức thanh toán hợp đồng:

Bán hết, giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng;

Hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm số hàng thực tế đã bán.

Trên đây là thông tin về hợp đồng ký gửi hàng hóa do Epacket Việt Nam đang cung cấp cho các bạn. Hy vọng qua nội dung trên sẽ có ích cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *